องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]23
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]46
3 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]43
4 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]44
5 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]45
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 1 เม.ย. 2565 ]116
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]190
8 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]184
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2564 ]223
10 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 6 พ.ค. 2564 ]244
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 พ.ย. 2563 ]182
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]192
13 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]259
14 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 11 ก.พ. 2562 ]280