องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ข้อบัญญัติตำบลฯ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ระเบียบสภาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]2
2 ประกาศใช้ระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]1
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2559 [ 19 ธ.ค. 2559 ]351
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 19 ธ.ค. 2559 ]427
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ว่าด้วยการควบคุม แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]331
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]380
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]334
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]334
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]351
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]287
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]300
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการเลี้ยงไก่ และกิจการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลนนทรี พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]337