องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ข้อบัญญัติตำบลฯ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2559 [ 19 ธ.ค. 2559 ]164
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 19 ธ.ค. 2559 ]207
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ว่าด้วยการควบคุม แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]156
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]178
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]153
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]157
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]170
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]159
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]161
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการเลี้ยงไก่ และกิจการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลนนทรี พ.ศ. 2555 [ 5 มี.ค. 2555 ]154