องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปา พีวีซี จากเดิมเป็น 3 นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านหนองคุ้ม [ 19 มิ.ย. 2567 ]146
2 สัญญาจ้างโครงการเปลี่ยนท่อประปาจาก 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด [ 17 มิ.ย. 2567 ]137
3 สัญญาจ้างโครงการวางท่อประปา พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านนนทรี [ 17 มิ.ย. 2567 ]125
4 สัญญาจ้างโครงการเปลี่ยนท่อประปา พีวีซี จากเดิม เป็น 3 นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านโคกสว่าง ตำบลนนทรี [ 4 มิ.ย. 2567 ]141
5 สัญญาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปาจาก 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองป่าตอง [ 4 มิ.ย. 2567 ]146
6 สัญญาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังหรี่ [ 30 พ.ค. 2567 ]126
7 สัญญาจ้างโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านเขาปูน [ 30 พ.ค. 2567 ]142
8 สัญญาจ้างโครงการปูกระเบื้องรอบห้องน้ำพร้อมทำทางลาดขึ้น-ลง คนพิการ [ 29 พ.ค. 2567 ]134
9 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเนินแวะหมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวเชื่อมต่อหมู่ที่ 10 บ้านหนองป่าตอง [ 24 พ.ค. 2567 ]146
10 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุวรรณศร - บ้านนายสมคิด ศรีตะปัญญะ ต่อเนื่อง หมู่ที่ 16 [ 23 พ.ค. 2567 ]153
11 สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนนฝั่งคุ้มบ้านโคกสว่างและฝั่งคุ้มบ้านเนินป่าเป้าถึงหน้าวัดหมู่7 [ 25 เม.ย. 2567 ]114
12 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพล หิตเมียงสงค์ถึงบ้านนางอำพร สุรินทร์หมู่ที่12 [ 9 เม.ย. 2567 ]123
13 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ้านเนินหอม (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 12 [ 4 เม.ย. 2567 ]145
14 สัญญาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบริเวณศาลากลางบ้าน (สระใหม่) หมู่ที่ 3 [ 4 เม.ย. 2567 ]154
15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.16 ต.นนทรี [ 25 มี.ค. 2567 ]156
16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 14 วัดตันทาราม [ 22 มี.ค. 2567 ]187
17 สัญญาจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมระบบเครื่องเสียงภายใน หมู่ที่ 11 [ 28 ก.พ. 2567 ]110
18 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก รตอ.อุเทน ถึงหน้าบ้านเบญภา หมู่ที่ 8 [ 23 ม.ค. 2567 ]127
19 สัญญาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสุวรรณศรถึงแยกวัดโนนสะอาด หมู่ที่ 6 [ 23 ม.ค. 2567 ]149
20 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่วาสนา คำสิงห์ด่อน หมู่ที่ 10 [ 19 ม.ค. 2567 ]119
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13