องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ [ 9 ก.พ. 2565 ]88
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ [ 21 ม.ค. 2564 ]226
3 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลำดับที่ 1-1000 [ 15 มิ.ย. 2563 ]178
4 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลำดับที่ 1001-2000 [ 15 มิ.ย. 2563 ]140
5 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลำดับที่ 2001-3000 [ 15 มิ.ย. 2563 ]163
6 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลำดับที่ 3001-4000 [ 15 มิ.ย. 2563 ]158
7 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลำดับที่ 4001-5000 [ 15 มิ.ย. 2563 ]142
8 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลำดับที่ 5001-6000 [ 15 มิ.ย. 2563 ]157
9 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลำดับที่ 6001-7000 [ 15 มิ.ย. 2563 ]154
10 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลำดับที่ 7001-7504 [ 15 มิ.ย. 2563 ]146
11 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที ๖ ซอยบ้านพระศักดิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]246
12 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านอาจารย์ประพัฒน์ [ 22 เม.ย. 2563 ]241
13 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ 5 [ 21 เม.ย. 2563 ]218
14 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานรากและถังประปา บริเวณสี่แยกบ้านนายเกียรติศักดิ์ เค้ามูล หมู่ที่ ๔ [ 16 เม.ย. 2563 ]252
15 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ หน้าวัดมุ่งประสิทธิ์ [ 13 เม.ย. 2563 ]257
16 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ หน้าวัดมุ่งประสิทธิ์ [ 13 เม.ย. 2563 ]205
17 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ เชื่อมต่อตำบลดงบัว [ 13 เม.ย. 2563 ]215
18 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ทางสาธารณบ้านลาวัลย์ [ 9 เม.ย. 2563 ]210
19 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านทุ่งจากถังประปา-บ้านนายปราโมทย์ สีเนาว์ หมู่ ๒ [ 8 เม.ย. 2563 ]204
20 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 7 เม.ย. 2563 ]273
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9