องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 216 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการชุมชนก่อสร้างอาคารเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 [ 27 ก.ค. 2566 ]116
2 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มอาชีพพร้อมจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 27 ก.ค. 2566 ]109
3 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 [ 26 ก.ค. 2566 ]117
4 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโดมหลังคาลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านเขาปูน หมู่ 13 [ 25 ก.ค. 2566 ]110
5 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการชุมชนก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านหนองป่าตอง หมู่ที่ 10 [ 25 ก.ค. 2566 ]94
6 สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านนนทรี หมู่ที่ 8 ตำบลนนทรี [ 24 ก.ค. 2566 ]40
7 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 4 [ 21 ก.ค. 2566 ]43
8 สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านหนองคุ้ม หมู่ที 15 [ 19 ก.ค. 2566 ]60
9 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านหนองดุม หมู่ที่ 16 จากบ้านนายสิน ห้อยลา ถึงหมู่ 2 [ 13 ก.ค. 2566 ]40
10 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 15 [ 30 มิ.ย. 2566 ]46
11 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อประปา PVC 3 นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 26 มิ.ย. 2566 ]64
12 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดตันทารามถึงบ้านนายสนิท หลายครบุรี หมู่ที่ 14 [ 26 มิ.ย. 2566 ]57
13 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็หจากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ถึงคลองเข้ หมู่ 11 [ 19 มิ.ย. 2566 ]68
14 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานรากและย้ายถังประปา ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร หมู่ที่ 10 [ 16 มิ.ย. 2566 ]40
15 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม เส้นบ้านเนินบก หมู่ที่ 10 [ 16 มิ.ย. 2566 ]42
16 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการชุมชนเปลี่ยนขยายท่อประปา PVC จาก 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว บ้านนนทรี หมู่ที่ 8 [ 13 มิ.ย. 2566 ]39
17 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม จากบ้านนายสังเวียน พิมพ์ประสิทธิ์ ถึงหน้าโรงงานเหล็ก (ต่อเนื่อง) หมูที่ 3 [ 12 มิ.ย. 2566 ]43
18 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมะลิถึงบ้านนางอำพร หมู่ 12 [ 12 มิ.ย. 2566 ]74
19 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการชุมชนเปลี่ยนขยายท่อประปา PVC จาก 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 [ 9 มิ.ย. 2566 ]38
20 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9 กลุ่มหมู่บ้านหนองสองห้อง [ 9 มิ.ย. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11