องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (แบบ สขร.1) [ 6 ก.พ. 2567 ]105
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ [ 30 ม.ค. 2567 ]136
3 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (แบบ สขร.1) [ 8 ม.ค. 2567 ]164
4 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1) [ 8 ธ.ค. 2566 ]148
5 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1) [ 8 ธ.ค. 2566 ]115
6 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (แบบ สขร.1) [ 8 พ.ย. 2566 ]160
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 30 ต.ค. 2566 ]125
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ [ 18 เม.ย. 2566 ]160
9 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2566 ]150
10 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาสที่ 1 [ 9 ม.ค. 2566 ]156
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง รายชื่อผู้มาติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลนนทรี ฯ [ 21 พ.ย. 2565 ]152
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง รายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลนนนทรีฯ [ 21 พ.ย. 2565 ]135
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง รายชื่อผู้มาติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่องฯ [ 18 พ.ย. 2565 ]173
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง รายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่องฯ [ 17 พ.ย. 2565 ]164
15 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]156
16 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2565 ]136
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ [ 25 ก.ค. 2565 ]101
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง รายชื่อผู้มาติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างปั๊ม ปตท.(สระดู่) หมู่ที่ ๕ [ 26 เม.ย. 2565 ]177
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง รายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างปั๊ม ปตท.(สระดู่) หมู่ที่ ๕ [ 26 เม.ย. 2565 ]118
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ [ 21 เม.ย. 2565 ]119
 
หน้า 1|2|3