องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานรากและถังประปา บริเวณสี่แยกบ้านนายเกียรติศักดิ์ เค้ามูล หมู่ที่ ๔ [ 16 เม.ย. 2563 ]10
2 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ หน้าวัดมุ่งประสิทธิ์ [ 13 เม.ย. 2563 ]9
3 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 7 เม.ย. 2563 ]12
4 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ไปคลองเข้ [ 7 เม.ย. 2563 ]9
5 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต สายบ้านหนองดุมออกทางโรงแรมธาราริน หมู่ ๑๖ [ 3 เม.ย. 2563 ]11
6 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๑ [ 31 มี.ค. 2563 ]12
7 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเนินทอง หมู่ ๑๐ ตำบลนนทรี [ 13 มี.ค. 2563 ]7
8 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ [ 12 มี.ค. 2563 ]10
9 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิยาซาวาหมู่ ๑๖ ตำบลนนทรี [ 11 มี.ค. 2563 ]79
10 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ [ 10 มี.ค. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14