องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที ๖ ซอยบ้านพระศักดิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]56
2 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านอาจารย์ประพัฒน์ [ 22 เม.ย. 2563 ]48
3 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ 5 [ 21 เม.ย. 2563 ]50
4 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานรากและถังประปา บริเวณสี่แยกบ้านนายเกียรติศักดิ์ เค้ามูล หมู่ที่ ๔ [ 16 เม.ย. 2563 ]58
5 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ หน้าวัดมุ่งประสิทธิ์ [ 13 เม.ย. 2563 ]65
6 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ หน้าวัดมุ่งประสิทธิ์ [ 13 เม.ย. 2563 ]44
7 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ เชื่อมต่อตำบลดงบัว [ 13 เม.ย. 2563 ]46
8 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ทางสาธารณบ้านลาวัลย์ [ 9 เม.ย. 2563 ]45
9 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านทุ่งจากถังประปา-บ้านนายปราโมทย์ สีเนาว์ หมู่ ๒ [ 8 เม.ย. 2563 ]42
10 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 7 เม.ย. 2563 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16