องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทับหน้าถนนลาดยางเดิม สายทางถนนสุวรรณศร - หนองข่า [ 30 ส.ค. 2561 ]132
92 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทับหน้าถนนลาดยางเดิม [ 30 ส.ค. 2561 ]140
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทับหน้าถนนลาดยางเดิม สายทางถนนสุวรรณศร - หนองข่า [ 22 ส.ค. 2561 ]135
94 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทับหน้าถนนลาดยางเดิม [ 22 ส.ค. 2561 ]153
95 ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 22 ส.ค. 2561 ]147
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง รายชื่อผู้มาติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทับหน้าถนนลาดยางเดิม สายทางถนนสุวรรณศร - หนองข่า [ 7 ส.ค. 2561 ]161
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทับหน้าถนนลาดยางเดิม สายทางถนนสุวรรณศร - หนองข่า [ 7 ส.ค. 2561 ]136
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทับหน้าถนนลาดยางเดิม สายทางถนนสุวรรณศร - หนองข่า [ 25 ก.ค. 2561 ]158
99 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทับหน้าถนนลาดยางเดิม [ 25 ก.ค. 2561 ]155
100 ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 25 ก.ค. 2561 ]147
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16