องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศโครงการก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับหน้าถนนลาดยางเดิม สายทางถนนสุวรรณศร ถึงบ้านหนองข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ค. 2561 ]155
102 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 19 ก.ค. 2561 ]168
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนลูกรัง หมู่ 1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1,3,5,6,8,9,10,11,14,16 และโโครงการปรับปรุงเสริมถนนลูครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรัง หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 พ.ค. 2561 ]166
104 ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงเสริมถนนลูกรัง หมู่ 1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1,3,5,6,8,9,10,11,14,16 และโครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรัง หมู่ 15 [ 25 พ.ค. 2561 ]154
105 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง [ 25 พ.ค. 2561 ]161
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ค. 2561 ]155
107 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (โครงการซ่อมสร้างถนน) [ 10 พ.ค. 2561 ]155
108 ปร.4 ปร.5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 10 พ.ค. 2561 ]152
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 พ.ค. 2561 ]167
110 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 7 พ.ค. 2561 ]156
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16