องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศ อบต.นนทรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 8 โครงการ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 พ.ย. 2559 ]174
142 ประกาศ อบต.นนทรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จำนวน 8 โครงการ)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 พ.ย. 2559 ]170
143 ประกาศ อบต. เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 พ.ย. 2559 ]174
144 ประกาศ อบต. เรื่อง รายชื่อผู้มาติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1,8,10,11,13,12,15 และหมู่ 16 [ 26 ต.ค. 2559 ]163
145 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]175
146 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(จำนวน 8 โครงการ) [ 17 ต.ค. 2559 ]238
147 ตารางแสดงราคากลางในการก่อสร้าง [ 17 ต.ค. 2559 ]188
148 แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (8 เส้น)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ต.ค. 2559 ]172
149 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 [ 28 ต.ค. 2558 ]180
150 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือนเมษายน 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]69
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16