องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ไปคลองเข้ [ 7 เม.ย. 2563 ]21
12 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑ ไปคลองเข้ [ 7 เม.ย. 2563 ]10
13 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต สายบ้านหนองดุมออกทางโรงแรมธาราริน หมู่ ๑๖ [ 3 เม.ย. 2563 ]25
14 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต สายบ้านหนองดุมออกทางโรงแรมธาราริน หมู่ ๑๖ [ 3 เม.ย. 2563 ]9
15 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ทางสาธารณบ้านนางสังเวียน [ 1 เม.ย. 2563 ]8
16 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๑ [ 31 มี.ค. 2563 ]23
17 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๑ [ 31 มี.ค. 2563 ]8
18 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ทางสาธารณบ้านนายประสิทธิ์ ธรรมมา [ 30 มี.ค. 2563 ]9
19 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเนินทอง หมู่ ๑๐ ตำบลนนทรี [ 13 มี.ค. 2563 ]18
20 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ [ 12 มี.ค. 2563 ]22
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16