องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]50
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตสายทาง หมู่ 2 ถึงหมู่ที่ 14 [ 20 ธ.ค. 2562 ]46
43 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]37
44 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 -หมู่ที่ 10 [ 22 พ.ย. 2562 ]45
45 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 - หมู่ที่ 3 [ 22 พ.ย. 2562 ]39
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแอสฟัลทืติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 - หมุ่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิ็กทรอนิสชกสื [ 22 พ.ย. 2562 ]48
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 10 [ 22 พ.ย. 2562 ]52
48 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 [ 22 พ.ย. 2562 ]48
49 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 - หมู่ที่ 3 [ 22 พ.ย. 2562 ]48
50 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 24 ก.ย. 2562 ]13
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16