องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการขยายถนนดินจากสี่แยก ถึงเข้าหมู่บ้าน หนองดุม หมู่ ๑๖ [ 23 ก.ย. 2562 ]15
52 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านผู้ช่วยชะลอ หมู่ที่ ๑๓ [ 17 ก.ย. 2562 ]15
53 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางชม นึกไม่ลืม ถึงบ้านนายวีระ พรมศรี(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๓ [ 16 ก.ย. 2562 ]18
54 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองม่วงถึงหมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาปูน [ 13 ก.ย. 2562 ]16
55 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองม่วง เส้นบริเวณบ้านนางสังเวียน ถึงบ้านนายอุดร ซาพู [ 4 ก.ย. 2562 ]17
56 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี [ 4 ก.ย. 2562 ]16
57 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า รร.หนองอนามัย 1 ถึงเขตหมู่ที่ 5 บ้านหนองไฮ [ 27 ส.ค. 2562 ]17
58 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางศิวรักษ์ พิกุลแกม ถึงบ้านนายอุดม ฆ้องต้อ หมู่ ๔ [ 26 ส.ค. 2562 ]18
59 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผู้ช่วยนัน ถึงกลุ่มบ้านหนองเรือ หมู่ ๑๕ [ 23 ส.ค. 2562 ]18
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 [ 9 ส.ค. 2562 ]91
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16