องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 [ 9 ส.ค. 2562 ]88
62 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 [ 9 ส.ค. 2562 ]87
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๓ และหมู่ ๑๕ ตำบลนนทรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 14 มิ.ย. 2562 ]97
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรืื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มิ.ย. 2562 ]90
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรืื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัว ถึงบ้านเขาปูน ตำบลนนทรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มิ.ย. 2562 ]98
66 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 [ 14 มิ.ย. 2562 ]91
67 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 13 และหมู่ 15 [ 14 มิ.ย. 2562 ]92
68 สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัว-บ้านเขาปูน [ 14 มิ.ย. 2562 ]89
69 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 [ 14 มิ.ย. 2562 ]86
70 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 13 และหมู่ 15 [ 14 มิ.ย. 2562 ]90
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16