องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
71 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01) โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัว - บ้านเขาปูน [ 14 มิ.ย. 2562 ]68
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]91
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรืื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อหมู่บ้าน หมู่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๘ ตำบลนนทรี [ 29 พ.ค. 2562 ]101
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรืื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม.ทับหน้าถนนลาดยางเดิม สายทางถนนสุวรรณศร ถึงหนองข่า (ต่อเนื่อง) [ 29 พ.ค. 2562 ]85
75 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 [ 29 พ.ค. 2562 ]91
76 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01) โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ทับหน้าถนนลาดยางเดิม [ 29 พ.ค. 2562 ]97
77 ตารางประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. [ 29 พ.ค. 2562 ]86
78 ตารางประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 [ 29 พ.ค. 2562 ]92
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง รายชื่อผู็มาติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ทับหน้าถนนลาดยางเดิม หมู่ 7 บ้านโคกสว่าง ถึงหมู่ 14 บ้านหนองม่วง [ 30 เม.ย. 2562 ]102
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง รายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ทับหน้าถนนลาดยางเดิม หมู่ 7 บ้านโคกสว่าง ถึงหมู่ 14 บ้านหนองม่วง [ 30 เม.ย. 2562 ]99
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16