องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.01) โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ทับหน้าถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ถึงหมู่ที่ 14 บ้านหนองม่วง [ 19 เม.ย. 2562 ]91
82 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม (หมู่ 7 บ้านโคกสว่าง - หมู่ 14 บ้านหนองม่วง) [ 19 เม.ย. 2562 ]98
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ทับหน้าถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 14 [ 19 เม.ย. 2562 ]81
84 สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านวังหรี่ [ 18 มี.ค. 2562 ]13
85 สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านหนองข่า [ 18 มี.ค. 2562 ]11
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่องกำหนดวันตรวจรับพัสดุุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 [ 6 พ.ย. 2561 ]149
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่องกำหนดวันตรวจรับพัสดุุโครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 2 [ 31 ต.ค. 2561 ]153
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงาน งวดที่ 2 [ 17 ต.ค. 2561 ]120
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 12 [ 5 ก.ย. 2561 ]165
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9 [ 5 ก.ย. 2561 ]119
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16